“விஜய்” அமைதியானவர்! அப்படியென்று உங்களுக்கு யார் சொன்னது?  இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்..!! உங்களுக்கே புரியும் “விஜய்” அமைதியானவர்! அப்படியென்று உங்களுக்கு யார் சொன்னது? இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்..!! உங்களுக்கே புரியும்
விஜய்யை கலாய்ப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்..!!விகடன் சினிமா விருது நிகழ்ச்சியில் விஜயின் சிறந்த பேச்சு!! விஜய்யை கலாய்ப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்..!!விகடன் சினிமா விருது நிகழ்ச்சியில் விஜயின் சிறந்த பேச்சு!!
போராட்டம் தீவிரமடைந்தது !! மாணவர்கள் அனைவரும் கடலில் குதித்து போராட்டம். நேரலை காட்சிகள் பாருங்கள். போராட்டம் தீவிரமடைந்தது !! மாணவர்கள் அனைவரும் கடலில் குதித்து போராட்டம். நேரலை காட்சிகள் பாருங்கள்.
நகுருயா நா விஜய் பக்கத்துல உட்காரனும் என அடம்பிடித்த ரஜினி!! இவரால் எதிர்பாராத விதமாக விஜய்க்கு நேர்ந்தது...இதுதான் விஜயின் மாஸ்!! நகுருயா நா விஜய் பக்கத்துல உட்காரனும் என அடம்பிடித்த ரஜினி!! இவரால் எதிர்பாராத விதமாக விஜய்க்கு நேர்ந்தது...இதுதான் விஜயின் மாஸ்!!
விஜய்க்கு பிடித்த இந்த மாஸ் பிரபலம் விஜய்காக உருகி உருகி சொன்ன dialogue-ஐ வைத்து மரண கலாயா கலாய்ப்பது!! இதை ரசிகர்கள் கேட்டால்....... விஜய்க்கு பிடித்த இந்த மாஸ் பிரபலம் விஜய்காக உருகி உருகி சொன்ன dialogue-ஐ வைத்து மரண கலாயா கலாய்ப்பது!! இதை ரசிகர்கள் கேட்டால்.......